Bibliografické údaje

Autoři: Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček
Vydání: 2., aktualizované
Vydal: Wolters Kluwer ČR, Praha 2021
Počet stran: 326
ISBN: 978-80-7676-175-9 (brož.), 978-80-7676-177-3 (e-pub),
978-80-7676-176-6 (pdf), 978-80-7676-178-0 (mobi)

Co o knize řekli recenzenti

  • PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

    Tuto publikaci by měl mít na nočním stolku každý pedagog, který chce využívat digitální technologie ve vzdělávání nejen na základě svých spontánních nápadů a zkušeností, ale s oporou o dosavadní poznání v této oblasti, o teoretický základ a relevantní výzkumné studie. Tým docenta Jiřího Zounka patří k těm nejlepším pedagogickým týmům, které působí v České republice a dokážou držet krok s vývojem digitálních technologií ve společnosti. Za publikací je vidět obrovské množství práce a mně nezbývá než autorům za toto dílo poděkovat a popřát hodně úspěchů.

  • Ing. David Pačes

    Na knize nejvíce oceňuji kapitolu pojednávající o online nástrojích včetně účelu jejich využití v učení (se) a jejich potencionálních výhodách a nevýhodách. Tuto část ocení zejména odborníci z praxe.

Kniha je určena zejména:

učitelům vysokých škol, kteří hodlají implementovat do své výuky digitální online technologie, nebo i těm pedagogům, kteří již některé z nich využívají a chtějí získat další poznatky o e-learningu nebo se chtějí nechat inspirovat k inovaci vlastní výuky;

odborníkům na vzdělávání i výzkumníkům, kteří se chtějí zabývat (pedagogickým) výzkumem e-learningu, ale také výzkumem digitálních technologií a jejích rolí v každodenním životě jedinců (např. v informálním učení, při zábavě);

studentům všech učitelských oborů, kteří se …