Přílohy knihy

Proč jsme je zařadili do knihy?

Kniha je v převážné míře založena na zahraničních zdrojích, což může skrývat nebezpečí, že například výsledky zahraničních výzkumů, ale i některé názory odborníků nejsou vždy aplikovatelné na naše prostředí. Srovnáme-li si však některé české a zahraniční studie (zejména z technologicky vyspělých zemí) či například realitu ve využívání některých prostředků moderních technologií na vysokých školách, zjistíme, že naše prostředí se v mnoha ohledech od zahraničí příliš neliší. Domníváme se tedy, že tyto výsledky mohou být využívány jako doklad či argument k některým názorům, byť samozřejmě po důkladné úvaze. Používání zahraničních zdrojů je velmi přínosné či v tomto případě nezbytné, protože teorie i pedagogický výzkum v oblasti e-learningu v ČR zatím pokrývá pouze některé oblasti.

Z těchto důvodů jsme do Příloh zařadili seznam uznávaných odborných zahraničních časopisů a vědeckých konferencí zaměřených na problematiku ICT ve vzdělávání a e-learningu. Dále je v Přílohách seznam několika volně dostupných odborných knih v anglickém jazyce, které je možné si v elektronické podobě volně stáhnout. Kompletní obsah příloh najdete pod příslušnými odkazy na této stránce.