Bibliografické údaje

Autoři: Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček
Vydání: 1.
Vydal: Wolters Kluwer ČR, Praha 2016
Počet stran: 280
ISBN: 978-80-7552-217-7 (brož.), 978-80-7552-218-4 (e-pub),
978-80-7552-219-1 (pdf), 978-80-7552-220-7 (mobi)

Co o knize řekli recenzenti

  • PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

    Tištěných publikací o vzdělávacích technologií vychází v češtině velmi málo. Ty, které postihují problematiku digitálních technologií v aktuální – moderní – podobě, jsou zcela výjimečné. Kniha splňuje oboje, navíc nabízí skutečně komplexní odborný vhled do problematiky digitálních technologií ve vzdělávání. Jednoznačně ji doporučuji všem zájemcům o vzdělávání.

  • Mgr. František Tůma, Ph.D.

    Na knize oceňuji především didaktickou ukotvenost a pedagogické (nikoliv technologické) hledisko, které by mělo být při rozhodování o uplatnění technologií ve výuce prioritou. Recenzovanou publikaci tedy vítám jako zajímavý příspěvek do odborné diskuse o e-learningu a jako cenný zdroj informací pro aktéry, kteří se procesů vyučování a učení za použití technologií účastní.

Kniha je určena zejména:

učitelům vysokých škol, kteří hodlají implementovat do své výuky digitální online technologie, nebo i těm pedagogům, kteří již některé z nich využívají a chtějí získat další poznatky o e-learningu nebo se chtějí nechat inspirovat k inovaci vlastní výuky;

odborníkům na vzdělávání i výzkumníkům, kteří se chtějí zabývat (pedagogickým) výzkumem e-learningu, ale také výzkumem digitálních technologií a jejích rolí v každodenním životě jedinců (např. v informálním učení, při zábavě);

studentům všech učitelských oborů, kteří se …